Kursy  na patent sternika motorowodnego i starszego sternika motorowodnego !!!
  
 
Webmaster
DRUKI
 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na patent sternika motorowodnego zapisz druk zapisz druk
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na patent starszego sternika motorowodnego zapisz druk zapisz druk
Wniosek o nadanie licencji holowania narciarza wodnego zapisz druk zapisz druk
Wniosek o nadanie licencji holowania statków powietrznych zapisz druk zapisz druk
Oświadczenie dla PZMWINW (zgoda rodziców) zapisz druk zapisz druk
Oświadczenie o odbyciu stażu zapisz druk zapisz druk
Wniosek o wymianę/wystawienie duplikatu patentu morskiego sternika/kapitana/motorzysty/mechanika/motorowodnego zapisz druk zapisz druk
Wniosek o wymianę/wystawienie duplikatu patentu starszego sternika motorowodnego/licencji HON HOL zapisz druk zapisz druk
Opinia z rejsu zapisz druk zapisz druk
Karta rejsu zapisz druk zapisz druk
Uprawnienia na poszczególne stopnie motorowodne zapisz druk zapisz druk

Dokumenty potrzebne do Rejestracji i Przeglądu Rejestrowanego Sprzętu Motorowodnego
Rejestracja statku zapisz druk zapisz druk
Przeglad techniczny   zapisz druk
Rejony żeglugi zapisz druk zapisz druk
Umowa kupna-sprzedaży zapisz druk zapisz druk
Zgłoszenie jachtu do rejestracji zapisz druk zapisz druk
Oświadczenie o nieposiadaniu dotychczasowej rejestracji łodzi motorowej zapisz druk zapisz druk
Wniosek o wykreślenie z rejestru łodzi motorowej zapisz druk zapisz druk
Zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru łodzi motorowej zapisz druk zapisz druk
Zlecenie usług dla Polskiego Rejestru Statków   zapisz druk
Wymagane dokumenty potrzebne do rejestracji statków o napędzie mechanicznym służących do uprawiania sportu i rekreacji na wodach śródlądowych   zapisz druk
Oświadczenie własności zapisz druk zapisz druk
Dziennik Ustaw z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej zapisz druk zapisz druk

e-mail OKMWiNW KILWATER © by Benny